אודות

כאנאביס מריחואנה וחשיש הוא אתר העשרה מקיף המרכז מידע חיוני והפניות שימושיות בנושאים הקשורים לצמח הכאנאביס ולתוצריו. מטרת האתר היא להביא לידיעת הגולשים פרטים אמינים, נתונים מהימנים ועובדות מתועדות ומוכחות אודות הכאנאביס, המריחואנה והחשיש. האתר מסתמך על מחקרים מדעיים, תגליות הסטוריות, ידיעות חדשותיות, וכן על דיעות והשקפות של ברי-סמכא בתחום.

מוטיב כריכת הספר כאנאביס מריחואנה וחשישכאנאביס מריחואנה וחשיש נבנה ומתופעל מאז 2010 על בסיס ספר תיעודי באותו שם שכתב מוטי ארגמן עוד באמצע שנות התשעים. הספר בן 340 העמודים הודפס בשתי מהדורות שאזלו ונסחר כיום כפריט אספנות בקרב חובבי הצמח. בשנת 2004 הועלה הספר לאינטרנט במהדורה מתוקנת ומעובדת, כטכסט לקריאה חופשית באתר הבית של המחבר.


כאנאביס מריחואנה וחשיש שואף לדווח על האמת בשקיפות ובהגינות מירבית, ללא מורא וללא משוא פנים, וחותר לפתיחת שיח ציבורי הוגן וענייני בשאלות הנוגעות לחופש הגידול והצריכה של הצמח ותוצריו במרחב השימוש האישי. האתר מחוייב אך ורק לתועלת החברה, בריאותה ושלמותה, ומסתייג מכל שיוך לזרם כלשהו, בין אם חברתי ובין אם מדיני.

עם זאת, למען הסר ספק, מבהירים ומצהירים בזאת יוצרי ומפעילי האתר כאנאביס מריחואנה וחשיש, וזאת באופן חד משמעי שאינו ניתן להשתמע לשתי פנים או לפירוש אחר מהמקובל, כי כל המידע והנתונים המובאים בו נועדו להפנמה וליישום במסגרת מגבלות החוק התקף במקום מגוריו של הקורא. האתר אינו ממליץ ואינו מעודד כל פעילות בלתי חוקית או בלתי מוסרית מכל סוג שהוא, בין אם בהקשר עם התכנים המופיעים בו ובין אם לא, ואינו קורא להפר שום חוק, נוהל או תקנה, בין אם מקומיים ובין אם בינלאומיים, בין אם תואמים ערכים של דמוקרטיה ושוויון ובין אם לא.


כאנאביס מריחואנה וחשיש הוא אתר עצמאי ובלתי תלוי המופעל משרת פרטי. עלויות התחזוקה השוטפות שלו, לרבות אלו הנוגעות לשם המיתחם, לשרתי האירוח ולעבודת צוות התמיכה, ממומנות בעזרת תרומות, פרסומות, או לחיצות הגולשים על מודעות החסות המתפרסמות בשולי הדפים.


כאנאביס מריחואנה וחשיש מוקדש לכל מאות אלפי הישראלים הטובים והמיטיבים, אנשי ערכים, מוסר ואנושיות, אזרחים נאמנים, שומרי חוק ושוחרי שלום, התורמים כמיטב יכולתם והבנתם לחברה ולסביבה שבה הם חיים, אך נאלצים להתמודד פעם אחר פעם מול מערכות כוחניות וחזקות מהם, המגבילות את חירותם ומאיימות על שלומם ובריאותם רק משום תמיכתם בכאנאביס מריחואנה וחשיש.