הפניות

מכ"ם הרשתחלק זה של האתר ירכז בתוכו בעתיד הפניות נקודתיות למקורות חיצוניים ולמידע משלים אודות כאנאביס מריחואנה וחשיש. כך למשל תמצאו פה מאמרי דיעה וכתבות שפורסמו בעיתונות המודפסת או באתרי אינטרנט אחרים, כמו גם קישורים מעניינים שהופיעו ברשתות החברתיות השונות בהקשר עם הספר והאתר, אך אינם זמינים או נגישים למי שאינו מחזיק בחשבון משתמש ברשתות הללו.

הפניות כלליות לגופים, מוסדות או מיזמים אחרים העוסקים בצורה כזו או אחרת בכאנאביס מריחואנה וחשיש, כגון מפתח האתרים הישראליים הפועלים בשטח, ניתן יהיה למצוא תחת הכותרת נספחים, קישורים ותיקשורות. באותו חלק יופיעו בין השאר גם קישורים לאתרים שחשיבותם לנושא רבה ומשמעותית במיוחד אף אם אינם מצביעים בהכרח על זיקה ישירה ומובהקת לכאנאביס מריחואנה וחשיש או מייצגים בדרך כלשהי את האמירה, הפילוסופיה והאידיאולוגיה שמאחורי הרעיון.