תנאי השימוש

גבר ואישההשפה העברית היא שפה מגדרית שברירת המחדל בה היא המין הדקדוקי הזכרי. לפיכך מופיעות מרבית ההתנסחויות בכאנאביס מריחואנה וחשיש בלשון זכר.

נשים ונערות יקרות, איתכן הסליחה…


זכויות הקניין הרוחני

השימוש באתר מותנה בהסכמתך לשמירה על זכויות הקניין הרוחני של יוצריו.

כל הזכויות שמורותכל פירוטי ופירושי המידע והדיעה המופיעים בכאנאביס מריחואנה וחשיש, כמו גם כל התמונות והאיורים המופיעים בגירסאות המודפסות של הספר, במהדורת הרשת, על גבי התקליטור או בשלושתם גם יחד – למעט מותגים, סמלים וסימנים מסחריים רשומים או עבודות ממקור חיצוני שלגביהן ניתנה כחוק הרשאת בעלי הזכויות, נכתבו, נוצרו או עובדו לצורך המחשה חזותית של הדברים על ידי מוטי ארגמן, ויועדו להרחבת אופקים ודעת במישור הפרטי בלבד.

כל שימוש עיתונאי, מסחרי או מוסדי מכל סוג שהוא במכלול נתונים ורעיונות זה או בחלק ממנו, לרבות שיכפולו, העתקתו, צילומו, הקלטתו, אחסנתו במאגר מידע, שידורו או קליטתו בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, או מכני אחר, אסורים באיסור מוחלט ללא רשות מפורשת בכתב ובתיאום מלא מראש עם מפעילי האתר, בכפיפות לחוקי המוסר ולדיני הקניין הרוחני.


תקנת השימוש ההוגןתקנת השימוש ההוגן

ציטוטים ומובאות ממקורות חיצוניים הכפופים לסדרי הדין בארצות-הברית נעשו בהתאם להנחיות תקנת השימוש ההוגן (Fair use act) המעוגנת בעקרונות הקניין הרוחני ומפורטת לפרטי פרטיה בחוקה האמריקאית.

התקנה מאפשרת בתנאים מסויימים שימוש מוגבל ונקודתי בעבודות המוגנות בזכויות יוצרים. היא מייתרת את הצורך בקבלת אישור מיוחד מטעמו של בעל הזכויות במקרים בהם מדובר במהלך שעניינו תגובה, ביקורת, דיווח חדשותי, מחקר, לימוד או פירוש ליצירה המקורית, לרבות הארת היבטים מוגדרים שלה במסגרת יצירה עצמאית אחרת, פרי עבודתו של יוצר אחר.